centares همراه پروژه آمریکایی فیلمنامه

centares: همراه پروژه آمریکایی فیلمنامه کارگردانی حمله تروریستی کارگردان معروف فیلم ضد داعش

گت بلاگز اخبار اجتماعی خبر داشتیم که پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌لرزد / رییس شرکت زمین‌شناسی

راضیه لک، رییس شرکت زمین‌شناسی گفت: وقت دقیق وقوع زلزله معلوم نبود، به همین‌خاطر اطلاع‌رسانی نکردیم ولی آماده بودیم.

خبر داشتیم که پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌لرزد / رییس شرکت زمین‌شناسی

رییس شرکت زمین شناسی: خبر داشتیم که پایتخت کشور عزیزمان ایران می لرزد

عبارات مهم : ایران

راضیه لک، رییس شرکت زمین شناسی گفت: وقت دقیق وقوع زلزله معلوم نبود، به همین خاطر اطلاع رسانی نکردیم ولی آماده بودیم.

اعتماد نوشت: لک در پاسخ به این پرسش که در خصوص پرسشها مربوط به زلزله توقع بر آن است كه تحلیل های این شرکت حجت باشد ولی عملا این شرکت در حاشیه هست، چرا؟ اظهار داشت: در خصوص زمین لرزه، گزارش رخدادزمین لرزه بر عهده مركز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیك است ولی مطالعه گسل ها و خطر ناشی از آن كه از نوع کارها پیشگیرانه است برعهده شرکت زمین شناسی هست. این شرکت مطالعات گسترده ای در دهه های گذشته در این زمینه انجام داده و برنامه های مطالعاتی بیشتری در دست انجام دارد.

خبر داشتیم که پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌لرزد / رییس شرکت زمین‌شناسی

وی افزود: جمعیت شهرها در دهه های اخیر چندین برابر شده است و با وجود اطلاع همگان از وجود گسل های فعال، بخش قابل توجهی از ساختمان ها بر روی یا در حریم گسیختگی گسل ها و گاه بدون رعایت اصول ساخت و ساز ایمن بنا شده است اند. البته این عنوان بی ارتباط با حافظه كوتاه مدت انسان ها نیست كه به سرعت مناسبت زمین لرزه های ویرانگر گذشته را به فراموشی می سپارند و از این رو راهكارهای كوتاه مدت نسبت به راهكارهای كاهش مخاطرات كه از نوع دراز مدت هستند، دراولویت قرار می گیرند.

رییس شرکت زمین شناسی عنوان کرد: مطالعات زمین شناسی كه افزون بر زمین لرزه، خطر كمبود منابع آب، خشك شدن دریاچه ها، تغییرات اقلیم، فرونشست زمین، زمین لغزش ها، ریز گردها و پرسشها زیست محیطی را نیز مشمول بر می شود، از نوع درازمدت هستند و از این رو در برنامه های كوتاه مدت توسعه ای و سریع بازده نمی گنجند. عواقب نبود توجه به راهكار های دراز مدت، زمانی آشكار می شود كه برگشت پذیری آن نا ممكن یا به وقت و هزینه ای به مراتب سنگین تر نیاز دارد كه به عنوان نمونه می توان به خسارات زمین لرزه های ویرانگر طبس، رودبار، قاین، بم، زرند و اخیرا سرپل ذهاب كرمانشاه و هجدك كرمان اشاره كرد.

راضیه لک، رییس شرکت زمین‌شناسی گفت: وقت دقیق وقوع زلزله معلوم نبود، به همین‌خاطر اطلاع‌رسانی نکردیم ولی آماده بودیم.

لک در پاسخ به این پرسش که گفته می شود كه شرکت زمین شناسی زلزله اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران را آینده نگری كرده بود و صبح آن روز با رییس ستاد بحران كشور جلسه داشت. آیا این زلزله اطلاع رسانی نشد؟ آیا بهتر نبود شرکت زمین شناسی همان روز هشدارهای مورد نیاز را می داد؟ گفت: صبح روز قبل از وقوع رخداد زمین لرزه ملارد، دستگاه های اجرایی مرتبط، جلسه ای با آقای نجار، رییس شرکت مدیریت بحران كشور برگزار كردند. در این جلسه نماینده موسسه ژئوفیزیك دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران از تعداد زیاد داده های لرزه ای ثبت شده است در دو ماه گذشته در منطقه مشكین شهر سخن گفتند كه شاید می توانست پیش نشانگری جهت وقوع زلزله باشد ولی از دید كمیته تخصصی چون وقت و بزرگای آن قابل آینده نگری نبود و شاید دلیلی بر وقوع یك زلزله نمی توانست باشد، لذا قابل اطلاع رسانی نبود. بنابراین چون وقت دقیق وقوع زلزله معلوم نبود اطلاع رسانی نكردیم ولی كاملا آماده بودیم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است كه كشور ما در منطقه لرزه خیزی از دنیا واقع شده است است و از این رو تشكیل جلسات مدیریت بحران با حضور كار شناسان مرتبط، و بررسی اوضاع لرزه خیزی كشور امری مورد نیاز و طبیعی هست. ولی همان گونه كه بارها اعلام شده است هست، در حال حاضر زمین لرزه نه تنها در کشور عزیزمان ایران بلكه در هیچ كجای دنیا، با فناوری های موجود قابل آینده نگری نیست از این رو شرکت زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور نیز هیچگاه ادعای آینده نگری زمین لرزه را نكرده هست. اصولا آینده نگری مناسبت زمین لرزه تعریف علمی مشخصی دارد و لازمه آن تعیین بزرگا، وقت و مكان با احتمال مناسبت اوج هست، كه فعلا امكان پذیر نیست.

رییس شرکت زمین شناسی همچنین در پاسخ به این پرسش که بعد از زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران شایعات گسترده ای راجع به وقوع زلزله های دیگر شنیده شد. شرکت اطلاعیه داد كه این زلزله خطری جهت گسل های دیگر ندارد؟ تا چه اندازه می توان امیدوار بود كه خطر زلزله دیگری از سر پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شده است است؟ متذکر شد: هر گسل واکنش‌ها و ساختارخاص خود را دارد به این مفهوم كه توان لرزه زایی و ارتباط آن با سایر گسل ها مشخص هست. حال اگر بخشی از گسله به جنبش درآید و زمین لرزه ای ایجاد شود امكان جنبش بخش های دیگر همان گسل یا سایر گسل های مرتبط با آن وجود دارد.

خبر داشتیم که پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌لرزد / رییس شرکت زمین‌شناسی

لک عنوان کرد: به باور متخصصین لرزه زمین ساخت شرکت زمین شناسی و پژوهشكده علوم زمین، زمین لرزه جنوب كرج كه در پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز موجب نگرانی شد، بر روی هیچ كدام از گسل های آشنا شده است مهم در محدوده پایتخت کشور عزیزمان ایران روی نداد و از این رو تاثیری بر جنبش احتمالی این گسل ها ندارد. زمین لرزه ملارد زیاد با زمین لرزه بوئین زهرا در سال ١٣٤١ و سپس چنگوره ١٣٨٣ كه بر روی گسل ایپك و اشتهارد بوده هست، قابل هم سنجی هست. ولی این به هیچ وجه به مفهوم دور شدن از خطر زمین لرزه نیست. گسل های شمال و داخل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گسل هایی آشنا شده است با توان ایجاد زمین لرزه های با بزرگی بیش از ٦ هستند.

لک خاطرنشان کرد: بررسی زمین لرزه های تاریخی نیز مناسبت حد اقل ٣ زمین لرزه بزرگ در منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران و ری را در ٨٥٠ سال گذشته، یا ٦ زمین لرزه در ٢٣٠٠ سال گذشته را نشان می دهد و پیش از آن نیز مطالعات زمین شناسی مناسبت ٦ زمین لرزه دیگر بر روی گسل شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران در ٣٠ هزار سال گذشته را آشكار كرده اند. مطالعات پارینه لرزه شناسی صورت گرفته بر روی بعضی گسل های تهران، نشان از وقوع رخداد زمین لرزه ای با بزرگای ٥/ ٦ تا ٢/ ٧ در پایتخت کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی ٥٠ سال در آینده دارد اگرچه وقت دقیق آن قابل آینده نگری نیست.

راضیه لک، رییس شرکت زمین‌شناسی گفت: وقت دقیق وقوع زلزله معلوم نبود، به همین‌خاطر اطلاع‌رسانی نکردیم ولی آماده بودیم.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | اطلاعیه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog